Katarzyna Rospond - Dyrektor

Zofia Rospond - Prokurent

 

Grażyna Rost - Kierownik biura

 

Małgorzata Pierzak - Specjalista d/s turystyki

 

Natalia Gajdanowicz - Specjalista ds. kolonii i obozów